2017, മേയ് 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

അവൾ ഞാനാണെന്നിരിക്കെ


വെയില് പൂത്ത
വഴിയിൽ
കവിത വിയർത്ത
കാറ്റേ ,

മഴ പൂത്ത
ചില്ലയുലുക്കി
നിറകണ്ണാൽ
മണികൾ പെറുക്കി
ഉയിരേ'ന്നു
മുത്തി നനഞ്ഞ്
കനവുണ്ടൊരു
വിരല് തുടച്ച്

നീ'യെന്നു തൊട്ട്
ജലമെന്നു വായിച്ച്
തുളുമ്പിപ്പോകുന്നൊരുവൾ .

മറ്റെന്തു പറയാൻ .........